Wat is een lijnvluchtmaatschappij ?
Antwoord

Wat is een lijnvluchtmaatschappij ?

Lijnvliegtuigmaatschappijen zijn ondernemingen die per definitie vaak een internationaal karakter hebben, en die hun nationaliteit, voortvloeiend uit hun geschiedenis of oorsprong, opeisen.

Het betreft vaak maatschappijen van een belangrijke omvang omwille van de aanzienlijke investeringen die de aankoop van de vliegtuigen impliceert, omwille van de financiƫle slagkracht vereist voor het afhuren ervan, (inclusief de uitgaven voor brandstof die een doorslaggevende invloed hebben op het financiƫle evenwicht van de maatschappij) en omwille van de onderhoudskost van de vloot.

Terug