Aan boord van het vliegtuig
Antwoord

Aan boord van het vliegtuig

De ruimte aan boord van de cabine is beperkt, het is dus aangeraden goed na te denken, vooraf of tijdens het aan boord gaan, over de zitplaats die U zult gaan kiezen. Het is goed om te weten dat een ‘gangzitplaats meer ruimte biedt en makkelijker toelaat even rechtop te gaan staan en uw benen te strekken. Het ongemak is dan weer dat U riskeert gehinderd te worden door de wagentjes van de hostesses die zich in het gangpad verplaatsen. De deuren die zich bevinden in de nabijheid van de nooduitgangen bieden eveneens meer ruimte maar hun aantal is beperkt et de reservering is niet gegarandeerd (de uiteindelijke beslissing wordt genomen door de cabineverantwoordelijke met het oog op een optimale veiligheid). Bovendien worden deze plaatsen nooit toegekend aan passagiers met beperkte mobiliteit, oudere personen of volwassenen met een kind.

Terug