Hoe treft U best voorbereidingen voor uw bagage?
Antwoord

Hoe treft U best voorbereidingen voor uw bagage ?

Vergeet vooral niet de verschillende reisdocumenten na te kijken. Bij het ondertekenen van uw bestelbon, zal deze controle er voor zorgen dat er geen conflicten kunnen ontstaan tussen partijen. Vervolgens, bij afgifte van uw documenten, kijk uw naam na, controleer de dag van heen- en terugreis en kijk vooral goed na of de documenten wel degelijk overeenkomen met wat U heeft besteld. Controleer tenslotte of U ze wel degelijk in uw handbagage hebt opgeborgen en niet in uw valies (dokumenten : vliegtuigbiljet, paspoort of identiteitskaart, pochette van de eventuele tour operator, verzekeringspolis).

Bereid zorgvuldig uw valies voor en vergeet niet een lijstje op te maken van al de dingen die U meeneemt. Neem alleen het strikt noodzakelijke mee want vergeet niet dat, ingeval van diefstal of verlies, zelfs een verzekeringspolis slechts beperkt het verlies dekt Bovendien kan niets de sentimentele waarde van een voorwerp vervangen.

Het is aangeraden in de handbagage (cabine bagage), die accessoires mee te nemen die het meest onontbeerlijk zijn (toiletgerief, ondergoed, belangrijke medicatie) en die, ingeval van bagageverlies nuttig zullen zijn. Opgelet: raadpleeg de nieuwe reglementering, hieronder samengevat, betreffende toegestane vloeibare stoffen.

Voorwerpen zoals fotoapparaten, GSM, camera’s, draagbare computers … moeten worden opgeborgen in uw handbagage. Voor de terugreis raden wij U aan om de sleutels van uw voertuig en uw huissleutels in dezelfde handbagage op te bergen binnen handbereik. Zo vermijdt U om temidden van een parking of voor uw huis, misschien wel in het holst van de nacht, uw valies te moeten doorzoeken!

Voorzie kleine coupures geld in de munt van het land dat u gaat bezoeken (de Amerikaanse Dollar is de meest aangenomen valuta). Dit vergemakkelijkt uw leven aanzienlijk bij aankomst, vooral wanneer deze erg vroeg in de ochtend is gepland of laat ’s avonds. Het dragen van een ‘biljetriem’ is aangeraden om pickpockets weg te houden.

Het is ten strengste verboden de volgende voorwerpen of producten in zijn handbagage op te bergen :
- Vuurwapens en elk voorwerp dat toelaat om voorwerpen te lanceren (pistolen, revolvers, namaakwapens …)
- Puntige voorwerpen en wapens (messen, nagelknippers, scharen, epileertangetjes, hakbijlen, machetes, pijlen ….).
 - Elk ontplofbaar of ontvlambaar product (munitie, …. Explosieven …)
- Elk chemisch of toxisch product, bijtende stof, corrosief of bleekmiddel

Belangrijk: Bewaar zorgvuldig uw vliegtuigbiljetten voor uw terugreis evenals alle officiële documenten die u werden overhandigd door de autoriteiten van het land van aankomst (deze documenten zullen u ter controle worden gevraagd bij uw vertrek).

Terug