Raadgevingen en slimme tips om uw bagage voor te bereiden en te vertrekken zonder zorgen :

Hoe treft U best voorbereidingen voor uw bagage ?

Vergeet vooral niet de verschillende reisdocumenten na te kijken. Bij het ondertekenen van uw bestelbon, zal deze controle er voor zorgen dat er geen conflicten kunnen ontstaan tussen partijen. Vervolgens, bij afgifte van uw documenten, kijk uw naam na, controleer de dag van heen- en terugreis en kijk vooral goed na of de documenten wel degelijk overeenkomen met wat U heeft besteld. Controleer tenslotte of U ze wel degelijk in uw handbagage hebt opgeborgen en niet in uw valies (dokumenten : vliegtuigbiljet, paspoort of identiteitskaart, pochette van de eventuele tour operator, verzekeringspolis).

Bereid zorgvuldig uw valies voor en vergeet niet een lijstje op te maken van al de dingen die U meeneemt. Neem alleen het strikt noodzakelijke mee want vergeet niet dat, ingeval van diefstal of verlies, zelfs een verzekeringspolis slechts beperkt het verlies dekt Bovendien kan niets de sentimentele waarde van een voorwerp vervangen.

Het is aangeraden in de handbagage (cabine bagage), die accessoires mee te nemen die het meest onontbeerlijk zijn (toiletgerief, ondergoed, belangrijke medicatie) en die, ingeval van bagageverlies nuttig zullen zijn. Opgelet: raadpleeg de nieuwe reglementering, hieronder samengevat, betreffende toegestane vloeibare stoffen.

Voorwerpen zoals fotoapparaten, GSM, camera’s, draagbare computers … moeten worden opgeborgen in uw handbagage. Voor de terugreis raden wij U aan om de sleutels van uw voertuig en uw huissleutels in dezelfde handbagage op te bergen binnen handbereik. Zo vermijdt U om temidden van een parking of voor uw huis, misschien wel in het holst van de nacht, uw valies te moeten doorzoeken!

Voorzie kleine coupures geld in de munt van het land dat u gaat bezoeken (de Amerikaanse Dollar is de meest aangenomen valuta). Dit vergemakkelijkt uw leven aanzienlijk bij aankomst, vooral wanneer deze erg vroeg in de ochtend is gepland of laat ’s avonds. Het dragen van een ‘biljetriem’ is aangeraden om pickpockets weg te houden.

Het is ten strengste verboden de volgende voorwerpen of producten in zijn handbagage op te bergen :
- Vuurwapens en elk voorwerp dat toelaat om voorwerpen te lanceren (pistolen, revolvers, namaakwapens …)
- Puntige voorwerpen en wapens (messen, nagelknippers, scharen, epileertangetjes, hakbijlen, machetes, pijlen ….).
 - Elk ontplofbaar of ontvlambaar product (munitie, …. Explosieven …)
- Elk chemisch of toxisch product, bijtende stof, corrosief of bleekmiddel

Belangrijk: Bewaar zorgvuldig uw vliegtuigbiljetten voor uw terugreis evenals alle officiële documenten die u werden overhandigd door de autoriteiten van het land van aankomst (deze documenten zullen u ter controle worden gevraagd bij uw vertrek).

Wat is mijn vertrekuur?

Op het biljet, of op het gedrukte document, ingeval van een elektronisch biljet, staan de uren van het opstijgen van het vliegtuig. Voor reizigers die reizen in de zone EURO is het aangeraden zich 2 uur voor het opstijgen aan te melden. Voor alle overige zones is 3 uur voor het opstijgen aangeraden (vooral voor de Verenigde Staten waar de controles werden versterkt).

Het is van bijzonder belang de dag van vertrek te controleren, vooral voor vetrekken tijdens de nacht (bijvoorbeeld : vertrek op 7 juli om 24:30 houdt in dat U zich op de vlieghaven dient aan te melden op 6 juli om 22:30.

Het is aangeraden na te gaan of de vlieguren niet werden gewijzigd.

Wat is de check-in ?

De eerste verplichte plaats van doorgang om een vliegtuigreis uit te voeren is de check-in of de registratiebalie. Dit is de plaats waar uw bagage wordt gecontroleerd maar waar ook uw identiteitspapieren voor de eerste maal worden nagekeken. Bereid uw vluchtdocumenten, uw identiteitspapieren en uw bagages voor (opgelet voor het gewicht van uw bagage). Het is eveneens aan deze balie dat men u eventueel een supplement voor bagageoverlast zal aanrekenen.

Wat is de douane controle?

Hier controleert de douane van het land dat U verlaat uw Boarding Pass en de identiteitsdocumenten.

Waartoe dient de Security Scanning ?

Het betreft hier de derde plaats van controle. De handbagage en Uzelf gaan door de scanner (rayon X) om te controleren of U geen illegaal voorwerp transporteert. Zie hieronder.

Wat zijn de nieuwe Europese veiligheidsvoorschriften (06/11/2006) ?

U mag slechts beperkte hoeveelheden vloeistof in uw handbagage meenemen. Deze vloeistoffen moeten in aparte houders zitten met een maximum capaciteit van elk 100 milliliter. U dient deze houders in te pakken in één enkel plastiek zakje dat U sluit, een maximum van 1 Liter per passagier is toegelaten

Om deze vloeistoffen op te sporen wordt U op de vlieghaven gevraagd :
De volledige hoeveelheid vloeistof die U transporteert aan een inspectie te laten onderworpen door de controleurs:
Uw vest en/of mantel uit te doen. Deze zullen aan een aparte controle worden onderworpen;
Draagbare computers en andere elektrische apparaten uit uw handbagage te halen. Deze worden eveneens apart gecontroleerd.
Men verstaat onder “vloeistoffen”: water en andere dranken, soepen, stropen, crèmes, lotions en oliën, parfums, aerosols, gels (inclusief haar- en douchegel), de inhoud van spuitbussen, scheerzeep, deodorants, pasta’s, mengelingen van vaste materie en vloeistof, mascara en elk voorwerp van gelijkaardige samenstelling.

Wat de vliegtuigruimte bagage aangaat, controleer nauwkeurig het maximum toegelaten gewicht om toeslagen voor bagageoverlast te vermijden.
Meestal mag het gewicht van de bagage niet meer zijn dan 20 kg.

Het is strikt verboden om volgende voorwerpen of producten mee te nemen in de vliegtuigruimbagage explosieven, vuurwapens en munitie, gas, vloeibare producten, ontvlambare producten, organische peroxiden en oxiden, giftige producten of ontsmettingsproducten, radioactief en corrosief materiaal.

Vergeet niet op elke bagage een etiket aan te brengen waarop de volledige gegevens van uw plaats van bestemming zijn aangeduid. Idem voor de terugreis : voorzie reeds uw etiketten met uw privé adres of de plaats waar U zich naartoe begeeft. Dankzij deze maatregel zal uw bagage, in geval van verlies, worden opgestuurd naar het goede adres.

Wat is een “Gate” ?

Of “boorddeur”. Dit is de deur waar U afspraak hebt om aan boord van het vliegtuig te gaan. Hier zullen de hostesses U opnieuw om uw identiteitsdocumenten en “Boarding Pass” (instapkaart) vragen. Voor bepaalde bestemmingen is het mogelijk dat er opnieuw tot een aftasting wordt overgegaan.

Wat betekent : paspoort – identiteitskaart en visa ?

Het is belangrijk dat U over de juiste inlichtingen beschikt over het land dat u gaat bezoeken. Aan de Belgen die het land verlaten raden wij aan de website http://www.diplomatie.be/fr/travel/traveldocs.asp te raadplegen. Voor andere nationaliteiten is het raadzaam de ambassades te raadplegen. Vergeet ook niet dat kinderen in het bezit moeten zijn van specifieke reisdocumenten – identiteitskaart of paspoort met foto (inlichtingen beschikbaar bij de administratieve diensten). Ouders van zuigelingen moeten in het bezit zijn van hun identiteitspapieren. Een kind dat alleen reist (of met een volwassene die niet één van zijn twee ouders is) moet in het bezit zijn van documenten afgeleverd door de gemeente waar de ouders verblijfzaam zijn.

Wij raden U aan fotokopijen van uw officiële documenten te kopiëren en ze in uw bagage op te bergen. In geval van verlies of diefstal zal dit het administratieve werk vergemakkelijken.

Zorg er voor bepaalde certificaten die noodzakelijk zijn voor bepaalde bestemmingen, met U mee te nemen (vaccinatie, medisch attest). Consulteer ook de website http://www.diplomatie.be/fr/travel/traveldocs.asp. In geval van zwangerschap, voorzie ook het certificaat dat U toelaat te reizen na de 28ste week van uw zwangerschap. Let op : sommige vliegtuigmaatschappijen laten passagiers die de 36ste week van de zwangerschap overschreden hebben, niet meer toe (zelfs indien deze persoon over een medisch attest beschikt).

Raadpleeg ook de website http://www.diplomatie.be/fr/travel/traveldocs.asp

De situatie van het land dat U gaat bezoeken
De inspuitingen en de nodige documenten
De reisaanbevelingen

Welke toegangsprocedure geldt in Verenigde Staten ?

Hier zijn een aantal voorschriften geldig voor ‘toeristische reizigers’ Het is raadzaam de ambassade van de Verenigde Staten te raadplegen. Hoe dan ook, om toegang te krijgen tot de Verenigde Staten moet U in het bezit zijn van een paspoort met optische lezing afgeleverd na 25 oktober 2005. Dit paspoort is verplicht voor elk familielid (minderjarigen en baby’s inbegrepen). Indien U niet in het bezit bent van dit document, zal de vliegtuigmaatschappij U de toegang aan boord weigeren.

Shopping in de vlieghaven

Een uitgebreide waaier aan winkels zijn voor U toegankelijk zodra U door de eerste douane post bent. Het is belangrijk om te weten dat U enkel belastingvrije goederen kan kopen wanneer uw eerste bestemming buiten de EEG-zone ligt. Opgelet, indien U zich naar New York begeeft maar een vlucht Brussel – Frankfurt – New York hebt, kan U enkel van de belastingvrije zone genieten tijdens uw eerste tussenlanding, die in dit geval Frankfurt is. Let er ook op de maximum toegelaten export hoeveelheid te respecteren. We voegen er tenslotte nog aan toe U van deze shopping misschien geen gebruik zal kunnen maken indien uw vlucht erg vroeg of laat is.

Aan boord van het vliegtuig

De ruimte aan boord van de cabine is beperkt, het is dus aangeraden goed na te denken, vooraf of tijdens het aan boord gaan, over de zitplaats die U zult gaan kiezen. Het is goed om te weten dat een ‘gangzitplaats meer ruimte biedt en makkelijker toelaat even rechtop te gaan staan en uw benen te strekken. Het ongemak is dan weer dat U riskeert gehinderd te worden door de wagentjes van de hostesses die zich in het gangpad verplaatsen. De deuren die zich bevinden in de nabijheid van de nooduitgangen bieden eveneens meer ruimte maar hun aantal is beperkt et de reservering is niet gegarandeerd (de uiteindelijke beslissing wordt genomen door de cabineverantwoordelijke met het oog op een optimale veiligheid). Bovendien worden deze plaatsen nooit toegekend aan passagiers met beperkte mobiliteit, oudere personen of volwassenen met een kind.

Wat kan worden gedaan tegen luchtziekte?

Sommige passagiers kunnen worden geconfronteerd met ongemakken die men ‘luchtziekte’ noemt. Wij raden deze personen aan medicijnen te nemen die specifiek zijn afgestemd op deze ziekte (men kan best zijn behandelende arts raadplegen). Opgelet: bepaalde behandelingen kunnen slaperigheid veroorzaken, wat dan weer geen probleem stelt tijdens lange afstandsvluchten. Een papieren zak is beschikbaar aan elke zetel ingeval van nood.

Welke temperatuur aan boord ?

Het is raadzaam een warm kledingstuk mee te nemen aan boord. De temperatuur van een cabine kan frisjes zijn, vooral tegen de grond. Dekens zijn beschikbaar aan boord.

Welk voedsel aan boord ?

De meeste lijnvliegtuigmaatschappijen serveren een warme of koude maaltijd aan boord. Het is primordiaal om te verwittigen in geval van een speciaal regime (Koosjer, vegetarisch …). Opgelet, om een dergelijke specifieke maaltijd te kunnen garanderen, moet de maatschappij 48 uren voor het opstijgen worden gewaarschuwd. In geval van allergie aan een bepaald type voedsel is het veiliger zijn eigen voedsel mee aan boord te nemen. Op de ‘charter’ vluchten zijn de maaltijden beperkt of zelfs niet bestaand. Op de lowcost maatschappijen, zijn de maaltijden tegen betaling.

Wat is een lijnvluchtmaatschappij ?

Lijnvliegtuigmaatschappijen zijn ondernemingen die per definitie vaak een internationaal karakter hebben, en die hun nationaliteit, voortvloeiend uit hun geschiedenis of oorsprong, opeisen.

Het betreft vaak maatschappijen van een belangrijke omvang omwille van de aanzienlijke investeringen die de aankoop van de vliegtuigen impliceert, omwille van de financiële slagkracht vereist voor het afhuren ervan, (inclusief de uitgaven voor brandstof die een doorslaggevende invloed hebben op het financiële evenwicht van de maatschappij) en omwille van de onderhoudskost van de vloot.

Wat is een chartermaatschappij ?

Een chartermaatschappij is een luchtvaartmaatschappij die chartervluchten aanbiedt. Dit zijn vluchten, die niet volgens een vaste dienstregeling gevlogen worden, maar in opdracht van een of meer klanten, die een groep mensen samen willen laten reizen.

De klanten van chartermaatschappijen zijn meestal bedrijven die complete vakanties op zonnige toeristenbestemmingen verkopen, inclusief vlucht en hotel. Ook andere bedrijven en sportteams die een groep op een economische manier moeten vervoeren, maken gebruik van chartermaatschappijen.

Om hun prijzen laag te houden, vliegen chartermaatschappijen graag met volle vliegtuigen, en geven vaak minder service dan de traditionele luchtvaartmaatschappijen. Chartermaatschappijen vliegen ook vaak vanuit kleinere luchthavens, en naar luchthavens in het buitenland die vaak niet door lijndiensten bereikt worden.

Grotere chartermaatschappijen vliegen tegenwoordig soms volgens een gepubliceerde dienstregeling, wat vergelijking met een maatschappij die lijndiensten aanbiedt minder duidelijk maakt. Soms verkopen ze zelfs individuele biljetten aan het publiek.

Wat is een low cost vliegtuigmaatschappij ?

Maatschappijen met lage prijzen, ook genoemd ‘low cost’ hanteren een erg interessante prijspolitiek : hoe meer biljetten op voorhand worden gekocht, hoe lager de prijs wordt. Opgelet, de verkoopprijs die wordt voorgesteld bevat niet de eventuele supplementen die te betalen zijn bij het aan boord gaan (bagages, maaltijd, plaatsreservering ….). Dit type biljet is aan te raden voor beperkte budgetten. Het is belangrijk de algemene voorwaarden van deze bedrijven door te nemen (beschikbaar op hun respectievelijke websites); zij bevatten in het algemeen strenge regels in geval van annulering ,vertraging ….

Hoe doet U uw opzoeking ?

Om het beste aanbod te vinden raden wij U aan verschillende vertrekdata na te kijken in functie van uw beschikbaarheid. Sommige vluchtdata zullen drukker zijn dan andere en de tarieven kunnen sterk schommelen in functie van de beschikbare klasses.

Wat zijn ‘Sunday rules’ ?

Zorg er voor dat U ter plekke bent in de nacht van zaterdag op zondag. U zal kunnen genieten van extra voordelen.

Reserveer lang op voorhand en geniet van de beste prijzen

De lijnvliegtuigmaatschappijen en de lowcost maatschappijen passen niet veel ‘last minute’ tarieven toe (tarieven voor late boekingen). Men kan zelfs stellen dat zij aan de ‘first minute’ de voorkeur geven. De minst dure plaatsen worden eerst verkocht. Hoe later u reserveert, hoe meer U gaat betalen …

Waarom een vlucht heen en terug ?

Indien U heen en terug ticketten koopt zijn de voorgestelde tarieven van de lijnvliegtuigmaatschappijen vaak voordeliger. Bij de lowcost maatschappijen heeft dit vaak geen belang.

Hoe garandeer ik mijn tarief ?

De tarieven voorgesteld door de zoekmotoren zijn nooit vast. Het gebeurt wel vaker dat binnen een interval van 5 minuten, een tarief plots niet meer beschikbar is. De reden : de eerste die bevestigt wordt het eerste bediend. Mocht het om het laatste beschikbaar plekje aan dat tarief gaan, dan zal uw tarief in de hogere klasse vallen.

Wat zijn de eventuele prijsverhogingen?

Wanneer het ticket al is uitgegeven en betaald dan zal, Ingeval van een prijsstijging van de brandstof of van de belastingen, het tarief niet meer gewijzigd worden. Geen enkele prijsverhoging kan U worden gevraagd. Is echter uw biljet nog niet betaald, dan kan de prijs van het biljet worden verhoogd.

Wat is een elektronisch biljet of een Eticket ?

De meeste vliegtuigmaatschappijen geven geen traditionele ‘papieren’ tickets meer uit. Uw persoonlijke gegevens en informatie met betrekking tot uw reis worden opgeslagen in een database die kan worden geraadpleegd door het uitgevende bedrijf en door de vliegtuigmaatschappijen. Aan de inschrijvingsbalie volstaat het uw identiteitskaart en ontvangstbewijs af te geven om uw reservering op te zoeken. De voordelen : biljetten dienen niet meer te worden verstuurd, kunnen meer worden verloren, gestolen, vergeten … en uw registratie verloopt sneller.

Bepaalde biljetten vanaf Parijs (met de Thalys)

Bepaalde maatschappijen stellen het eerste luik van uw biljet via Parijs CDG met de Thalys voor. Het begin van uw reis is dus het Brusselse Zuidstation met de trein. Uw valiezen zullen worden geregistreerd in Parijs.

Hoe reserveer ik mijn plaatsen vooraf?

Sommige maatschappijen die lange afstandsvluchten uitvoeren bieden de mogelijkheid om op voorhand een plaatsje te reserveren (gang, venster …). Deze aanvraag kan direct worden ingediend via ons reserveringssysteem. Opgelet, de uiteindelijke beslissing wordt genomen door het cabinepersoneel. Het kan dus gebeuren dat, om veiligheidsredenen, deze plaatsen worden toegekend aan andere personen.

Hoe een routing veranderen?

Indien U uw routing van uw biljet wenst te wijzigen (een stop uitvoeren, de aankomstluchthaven veranderen …), dan raden wij U aan contact op te nemen met onze luchtvaartafdeling (flight@belgotrip.be). Geef uw naam, datum van vertrek en reserveringsnummer op. Opgelet, het is belangrijk de algemene voorwaarden van uw biljet te controleren om er zeker van te zijn dat wijzigingen zijn toegestaan.

Wat is een een reserveringsklasse ?

De vliegtuigmaatschappijen verdelen het aantal beschikbare zitplaatsen en kennen hen een klasse toe. Deze klasse stemt overeen met het tarief en de specifieke voorwaarden. Wanneer alle plaatsen in een bepaalde klasse zijn verkocht, dan wordt de prijs automatisch verhoogd naar de volgende superieure klasse.

Hoe een naam in een biljet wijzigen?

Indien U de naam van de passagier op het biljet wenst te wijzigen dan raden wij U aan contact op te nemen met onze vliegtuigafdeling (flight@belgotrip.be). Vermeldt duidelijk uw naam, datum van vertrek en het nummer van uw reservering. Opgelet, het is erg belangrijk dat U de algemene voorwaarden van uw biljet controleert om er zeker van te zijn dat dit type wijziging is toegestaan.

Moet de terugvlucht worden bevestigd ?

Voor de lijnvliegtuigmaatschappijen de low cost maatschappijen, is het niet specifiek nodig uw terugvlucht te bevestigen. Het is wel aangeraden de maatschappij op te bellen om U ervan te vergewissen dat de uren niet gewijzigd zijn. Voor de chartervliegtuigmaatschappijen is deze procedure echter wel verplicht om de vlucht te garanderen.

Hoe een biljet annuleren?

De meeste economische biljetten zijn niet omruilbaar of kunnen niet worden gewijzigd zonder kosten. Wij raden U aan om, gelijktijdig met uw vliegtuigbiljetten, een annuleringsverzekering te kopen om het volledige bedrag van uw biljet terug te kunnen vorderen ingeval van annulering. Opgelet, het is ten zeerste aangeraden de annuleringsvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij te lezen.